Udlejning af Naturrum

På toppen af Nordsjælland!
Naturrum Tisvildeleje kan lejes til forskellige setups, aktiviteter og specielle events i forbindelse med besøg i skov og på strand.

Kulturelle arrangementer skal koordineres med Naturstyrelsen og Gribskov kommune, Kultur- og Idrætsudvalget. Foreninger skal indhente tilladelse til at afholde arrangementer, der foregår udendørs, på lige fod med andre arrangører.

Pris og retningslinjer for leje af Naturrummet:

Ved leje af Naturrummet forstås som udgangspunkt leje af Hav-lokalet samt toiletfaciliteterne. I Hav-lokalet er der plads og service til ca.20 personer. Skov-lokalet er forbeholdt børnehaver, skoleklasser og naturvejledning. Dette lokale udlejes indtil videre uden beregning, men skal reserveres – læs mere her.

Leje af Naturrum en hel dag (et døgn): 2.050 kr + moms

Leje af Naturrum i kortere periode: 205 kr pr time + moms (minimumsleje 2 timer)

Leje af Naturrum, som udelukker offentlig adgang til toiletfaciliteterne (altså hvor Naturrummet lukkes af for offentligheden), kræver individuel forhandling.

HUSORDEN:

  • Naturrum Tisvildeleje skal altid afleveres i samme stand, som det modtages
 • Ved bygningsskader hæfter lejer for udbedring op til kr. 10.000,-
 • Når du har haft et arrangement i huset bedes du sørge for følgende:
  • Bordene sættes på plads og tørres af, stolene lægges med bunden i vejret på bordene
  • Køkkenet er rengjort og der er vasket op, og /eller opvaskemaskinen er sat i gang
  • Køleskab, kaffemaskinen og vandkoger er tømt og rengjort
  • Gulvet skal fejes: Kost og fejeblad findes i det lille depot for enden af den vestlig bygning. Affald skal i affaldscontainer i skur på vestsiden af bygningen (se kode i depot).
  • Check at alle vinduer er lukkede! Check at dørene er låst når du forlader stedet, og husk at medbringe nøglen, når du forlader lokalet, ellers risikerer du at låse dig ude.

På forhånd tak

Driftsansvarlig: Tisvilde og Omegn Erhvervsforening
Nød telefon: 40738269

Send en mail til  info@naturrumtisvildeleje.dk , hvis I har interesse i at leje Naturrummet.