Undervisningsmateriale

Inspiration til undervisningsaktiviteter og forløb:

Naturformidlingsrummet indeholder:

 • Kongespil
 • Petanque
 • 12 snitteknive
 • 20 siddeunderlag
 • 12 blindfolds (mangler: beskrivelse af TB aktiviteter)
 • 6 trevejslupper
 • 6 lupglas
 • 6 lupper
 • 2 termometre
 • Bestemmelsesduge; dyrespor, træer og buske, insekter og smådyr, smådyr på stranden, krybdyr og padder, sten
 • 6 kikkerter
 • 6 terrarier
 • 5 store skumterninger
 • 20 orienteringsløbskort over Tisvilde Hegn
 • 6 kompas
 • 8 fiskenet
 • 6 slagnet
 • 2 sæt aktivitetskort og inspirationshæfte
 • Lille presenning
 • Reb, 10×50 m
 • Naturbøger; fisk i farver, sten i farver, fugle i farver, hvad finder jeg på stranden, flora i farver, foldetavler over dyr og planter.

Læringspakke:
https://gribskov-ungdomsskole.dk/index.php?open=2283&menu_id=39

Trivselspakke:
https://gribskov-ungdomsskole.dk/index.php?open=2288&menu_id=43


Brug af kompas og orienteringsløbskort over Tisvilde Hegn:

I Tisvilde Hegn er der opsat faste poster til O-løb, som kan findes her: https://www.findveji.dk/projects/6185 .

Man kan bruge kortet til at finde vej i skoven, eller til at finde så mange poster som muligt. Man kan hente et færdigt undervisningsforløb om orienteringsløb, hente pjecen ”Lær at finde vej”, og finde en lærervejledning her: https://www.findveji.dk/pages/for-skoler

Desuden kan man finde inspiration til at bruge kort og kompas til forskellige aldersgrupper her: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/orienteringsl%C3%B8b-kort-og-kompas